Verovähennysoikeus

Yksityishenkilöiden verovähennysoikeus 1.1.2016 alkaen

Yksityishenkilö saa jatkossa vähentää yliopistolle antamansa lahjoituksen ansiotulostaan eli esimerkiksi palkka- tai eläketulostaan. Pysyväksi tarkoitettu verovähennysoikeus astui voimaan vuoden 2016 alusta.

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa verotuksessa vähentää ansiotulostaan yliopistolle tai korkeakoululle tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen tekemänsä rahalahjoituksen. Vähennyskelpoisia ovat vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron lahjoitukset.

Vähennyksen saa sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Lahjoitusvähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta eli sen jälkeen, kun ansiotuloista on ensin vähennetty tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot.

Säännös vastaa muuten vuosina 2009–2012 voimassa ollutta luonnollisten henkilöiden lahjoitusvähennystä, mutta vähennyskelpoisuuden euromääräinen yläraja on nyt 500 000 euroa aiemman 250 000 euron sijaan. Lahjoitusvähennyksen saa myös useammasta erillisestä lahjoituksesta. Yliopistolle saman vuoden aikana tehdyt lahjoitukset voi laskea yhteen.

Asiasta säädetään tuloverolain 98 a §:ssä. Lue lisää verovahennysoikeudesta. Yliopisto ilmoittaa Verohallinnolle vähennyskelpoisista lahjoituksista.

 

Yhteisöjen verovähennysoikeus

Yhteisöjen verovähennysoikeus on tuloverolaissa (57§) määritelty pysyväksi; lahjoitusvähennys/yhteisöt (11.6.2010/504).

Yhteisö saa valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla vähentää tulostaan:vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle.

 

Viimeksi päivitetty: 12.1.2016