Tuottojen kohdentaminen

Oulun yliopisto kohdentaa sijoitustoimintansa tuottoa yliopiston strategian kannalta keskeisiin toimiin, jotka lisäävät yliopiston vaikuttavuutta sekä myös kasvattavat alueen ja koko maan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. 

Vuosina 2013-2014 Oulun yliopisto kohdensi hallituksen päätöksellä sijoitustoiminnan tuottoja yliopiston toiminnan kehittämiseen yhteensä 5,3 miljoonaa euroa:

mä tulivat mahdollisiksi:

 • Tutkijatohtorirekrytoinnit & professuurit 3 041 400  €
 • Koulutuksen kehittäminen  894 000 €
 • Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –tutkimus 750 000 €
 • Oulu Mining School 299 000 €
 • Business Kitchen 125 000 €
 • Valtakunnallisen tohtorikoulutuskurssien järjestäminen 100 000 €
 • Tutkimushankkeisiin osallistumisen edistäminen 100 000 €
 • Professorivaihto (vierailevat professorit) 50 000 €

Edellämainitut resurssoinnit kohdistuivat yliopiston eri tiedekuntiin seuraavasti:

 • Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta  540 000 €
 • Humanistinen tiedekunta  510 000 €
 • Kaivannaisalan tiedekunta 298 694 €
 • Luonnontieteellinen tiedekunta 691 500 €
 • Lääketieteellinen tiedekunta 990 000 €
 • Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 275 000
 • Teknillinen tiedekunta  390 000 €
 • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 340 000 €
 • UNIOGS (tohtorikoulu) 100 000 €
 • Yhteinen 1 343 600 €

 

 

Viimeksi päivitetty: 26.1.2015