Testamentti

Testamentti antaa mahdollisuuden tehdä jälkeenjäävällä omaisuudella jotain todella merkittävää. Vastaanottaessaan testamenttilahjoituksen yliopisto sitoutuu noudattamaan lahjoittajan testamentissa määrittelemää tahtoa. Testamenttien kautta saadut varat eivät oikeuta valtion vastinrahaan. Yliopiston asiantuntijoiden osaaminen on käytettävissä sekä testamenttikohdetta määriteltäessä että testamenttia laadittaessa.

Testamenttilahjoitus Oulun yliopiston pääomaan

Testamenttilahjoitus Oulun yliopiston apuraharahastoon

Testamenttilahjoitus käytettäväksi valittuun investointiin

Yhteydenotot ja neuvonta testamenttilahjoituksissa

 

 

Testamenttilahjoitus Oulun yliopiston pääomaan

Testamenttilahjoituksen voi osoittaa käytettäväksi yleisesti Oulun yliopiston toiminnan tai valitun koulutusalan (esim. lääketieteen) tutkimus- ja/tai koulutustoiminnan kehittämiseen. Testamentatut varat liitetään tällöin  yliopiston lahjoituspääomaan.

Oulun yliopiston pääomaan tehty  lahjoitus liitetään yliopiston sijoitusomaisuuteen, joka on sijoitettu yliopiston hallituksen tekemien sijoituslinjausten mukaisesti. Koulutusneuvosto  ja tutkimusneuvosto  tekevät vuosittain esityksen hallitukselle pääomasijoitusten tuoton kohdentamisesta yliopiston strategian mukaisille paino- ja kehittämisaloille. Valmisteluissa  huomioidaan lahjoittajien toiveet, tiedekuntien näkemykset tulevaisuuden kannalta keskeisistä kehittämiskohteista sekä tutkimusta koskevan arvioinnin tulokset.

Sijoitusomaisuuteen kohdennetut lahjoitukset ja testamentatut varat muodostavat tuoton jaon kautta jatkuvan rahoitusinstrumentin .

 

Testamenttilahjoitus Oulun yliopiston apuraharahastoon

Apuraharahastoon voidaan tehdä lahjoituksia ja testamentata varoja. Uusi lahjoitus tai testamentatut varat liitetään Oulun yliopiston apuraharahastoon yliopiston hallituksen päätöksellä. Päätöksessä määritellään varojen käyttötarkoitus ja niiden suhteellinen osuus apuraharahaston pääomasta liittämishetkellä.

Apurahaston varat pidetään erillään yliopiston muista varoista. Peruspääoma jakaantuu rahaston sisällä nimikkorahastoihin. Nimikkorahasto voidaan nimetä lahjoituksen käyttötarkoituksen tai lahjoituksen tehneen henkilön mukaan.

Apurahaston tarkoitus on tukea Oulun yliopiston opiskelijoita, pääasiassa myöntämällä apurahoja jatko-opiskeluun ja tutkimukseen. Vuosittain apurahoina jaettava rahamäärä saadaan edellisen vuoden tilinpäätöksessä vahvistetusta tuotosta. Apurahat julistetaan aina yleisesti haettavaksi. Apurahat jakaa rehtori tiedekuntien esityksestä.

Apuraharahastoon kohdennettu lahjoitus muodostaa tuoton jaon kautta jatkuvan rahoitusinstrumentin .

 

Testamenttilahjoitus käytettäväksi valittuun investointiin

Testamenttilahjoitus voidaan ohjata lahjoittajan niin toivoessa myös suoraan valittuun kohteeseen. Tällöin lahjoitussumma käytetään kokonaisuudessaan kertainvestointina toivotun tarkoituksen mukaan.

 

Yhteydenotot ja neuvonta testamenttilahjoituksissa:

Varainhankinta ja lahjoittajasuhteet
yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka, 040-5466866

Sijoittaminen ja rahastot, talousjohtaja
Pirjo Kytösalmi, 0294 484130

Testamentin laatiminen ja juridiset kysymykset
lakimies Jarmo Leinonen, 0294 484196

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 16.12.2014