Noudatettavat periaatteet

1. Oulun yliopisto noudattaa kaikessa rahankeräyksessään voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä tapoja sekä rehellisyyttä.

2. Oulun yliopisto ilmoittaa selvästi keräyskohteen tai toiminnan, johon se aikoo käyttää kerättävät varat.

3. Mikäli kerätyt varat liitetään yliopiston pääomaan, Oulun yliopisto ilmoittaa selkeästi miten ja millä periaatteilla pääoman tuottoa tullaan käyttämään.

4. Oulun yliopisto noudattaa rahankeräyslakia. Rahankeräys saadaan toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla (rahankeräyslupa).

5. Oulun yliopisto hyväksyy lahjoituksen, kun

  • lahjoittaja ja lahjoituksen lähde ovat tiedossa
  • lahjoittajan käyttämät maksutavat ovat luotettavia
  • lahjoitus ja siihen liittyvä käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tutkimusten eettisten periaatteiden kanssa ja vaaranna hyvää  tieteellistä käytäntöä
  • Oulun yliopistolle ei ole epäedullista näkyä julkisesti yhdessä lahjoittajan tai lahjoittajan edustajan kanssa

6. Oulun yliopisto arvostaa jokaista saamaansa lahjoitusta ja huomioi jokaisen lahjoittajan sekä on säännöllisesti yhteydessä tukijoihinsa.

Viimeksi päivitetty: 16.12.2014