University of Oulu, 2016

Tekniikan edistämissäätiöltä merkittävä lahjoitus ja Hyvä opettaja -palkinto Oulun yliopistoon

Tekniikan edistämissäätiö lahjoittaa yhteensä miljoona euroa viidelle suomalaiselle teknilliselle yliopistolle. Lahjoituksesta Oulun yliopiston osuus on 160 000 euroa. Tekniikan edistämissäätiö haluaa lahjoituksellaan tukea Suomen kehitystä alan edelläkävijäksi.

"Tekniset ratkaisut ovat aina olleet Suomelle tärkeä elinkeino. Säätiö haluaa lahjoituksilla antaa tekniikan alalle oman panoksensa”, sanoo Tekniikan edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen. Oulun yliopiston lisäksi lahjoituksen saajia ovat Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Åbo Akademi.

Miettinen kannustaa yliopistoja ja säätiöitä miettimään yhdessä, miten säätiörahoitus saadaan poikimaan mahdollisimman paljon yhteistä hyvää.

“Rahoituksen pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus tukee tutkimuksen vaikuttavuutta. Jotta pitkäkestoinen ja yhteiskunnallista muutosta tukeva tutkimus voidaan turvata, yliopistojen ja säätiöiden on yhdessä etsittävä uusia muotoja tutkimuksen rahoittamiseksi. Säätiöillä on oma roolinsa uusien avausten tukijoina ja yhteiskunnan herättelijöinä, ei vain yliopistojen rahoittajina. Monipuolinen yhteistyö on siis ehdottoman tärkeää”, toteaa Miettinen.

Oulun yliopisto on kiitollinen saamastaan lahjoituksesta. Kertyneiden lahjoitusvarojen tuotosta jaetaan vuosittain useita miljoonia euroja eri tutkimushankkeille sekä rahoitetaan lukuisten huippuasiantuntijoiden työtä. Ennen kesäkuun 2017 loppua tehdyille lahjoituksille valtio maksaa vastinrahan, joka kasvattaa merkittävästi lahjoituksen arvoa.

 

Tekniikan edistämissäätiön Hyvä opettaja -palkinto Oulun yliopiston Toni Liedekselle

Lahjoituksen lisäksi Tekniikan edistämissäätiö nimesi vuosittaisen Hyvä opettaja -palkinnon saajan. Palkinto myönnetään opettajalle, joka inspiroi ja innostaa opiskelijoita eteenpäin tekniikan alalla. Vuonna 2017 palkinnon sai Oulun yliopistossa mekatroniikkaa opettava tekniikan tohtori Toni Liedes. Mekatroniikkaa käytetään muun muassa automaattisten koneiden ja laitteiden suunnittelussa. Liedes on myös Oulun yliopiston mekatroniikan ja konediagnostiikan tutkimusryhmän johtaja.

Opiskelijat kuvaavat Liedestä innostavaksi ja motivoivaksi opettajaksi, jonka luennot ovat vuorovaikutteisia ja kannustavat itsenäiseen pohdintaan. Liedes hyödyntää opetuksessa digitaalisia oppimisympäristöjä ja alan uusinta tutkimustietoa.

“Palkinnon saaminen antaa vahvan luottamuksen, että näkemystäni opettamisessa ja opiskelijoiden kohtaamisessa arvostetaan. Tämä on omiaan antamaan pontta opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen myös jatkossa”, Toni Liedes sanoo.

 

Lisätietoja

Tekniikan edistämissäätiö: Tekniikan edistämissäätiö lahjoittaa miljoona euroa teknillisille yliopistoille

Tekniikan edistämissäätiö: Tekniikan edistämissäätiö palkitsi vuoden nuoren tutkijan ja hyvän opettajan

Oulun yliopiston varainhankinta

Viimeksi päivitetty: 5.6.2017