Varainhankinnan pääoma

Merkittävä osa Oulun yliopiston sijoitusvarallisuudesta (43 %) on hankittu vuosina 2008-2011 toteutetulla valtion vastinrahoittamalla varainhankintakampanjalla. Tämän sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa 41,4 miljoonaa euroa ja salkun tuotto vuonna 2013 oli 12 %.

Vuosina 2013-2014 Oulun yliopisto kohdensi hallituksen päätöksella sijoitustoiminnan tuottoja yliopiston toiminnan kehittämiseen yhteensä 5,3 miljoonaa euroa.

 

.....

Oulun yliopiston sijoitustoimintaa ohjaavat yliopistolaki, taloussääntö ja hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka.  

Sijoitustoiminnan asiantuntijaelimenä toimii Oulun yliopiston hallituksen alaisena sijoitusvaliokunta. Tähän kuuluvat:

  • allokaatiosta vastaava johtaja Staffan Sevón (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
  • johtaja Leena Mörttinen (Elinkeinoelämän keskusliitto)
  • professori Juha-Pekka Kallunki (Oulun yliopisto)
  • talousjohtaja Pirjo Kytösalmi (Oulun yliopisto).

Hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan toteuttamisesta ja sijoitustoiminnan hoitamisesta vastaa talousjohtaja.

 

Viimeksi päivitetty: 28.11.2014