Lahjakirja

Kaikista vähintään 1000 euron lahjoituksista tarvitaan lahjakirja. Lahjakirja tarvitaan varainhankintakampanjan kirjanpitoon. Oulun yliopisto toteuttaa varainhankintakampanjan valtion yliopistoille pääomittamisesta antamien ohjeiden mukaisesti. Lahjakirjan lahjoitusten yksilöintiä koskevat tiedot ovat edellytys Opetus- ja kulttuuriministeriön vastinrahoitukselle.

Lahjoittaja voi lahjakirjalla kohdentaa vähintään 10 000 euron lahjoituksen tietylle Oulun yliopiston koulutusalalle. Koulutusalat ovat humanistinen, kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, kauppatieteellinen, lääketieteiden, luonnontieteellinen, tekniikan ja terveystieteiden.

Lahjakirjapohjat:

Täytettu lahjakirja palautetaan osoitteeseen:

Varainhankinta
PL 8000
90014 Oulun yliopisto

 

 

Viimeksi päivitetty: 25.11.2015